Březen – měsíc čtenářů

Městská knihovna Studénka-sídliště
Arm. gen. L. Svobody 760

Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než 400 veřejných knihoven z celé České republiky a Městská knihovna Studénka není výjimkou. Jako každý rok je zdarma registrace nových dětských čtenářů a prominutí upomínek v knihovně.

V rámci této celostátní akce se také můžete zúčastnit dvou soutěží:

Lovci perel

Jedná se soutěž pro děti, která odstartuje 1. března a bude ukončená 31. října, vyhodnocení proběhne koncem listopadu na Den pro dětskou knihu. Účastník mladší kategorie musí za toto období přečíst minimálně10 knih, účastník starší kategorie minimálně 15 knih. Po přečtení každé knihy musí písemně odpovědět na několik otázek, které obdrží v knihovně. Za každou přečtenou knihu získá čtenář „perlu” a podle jejich počtu pak závěrečnou odměnu.

Čtenářská výzva 2023 pro dospělé čtenáře

Výzva trvá od 1. března do 31. října a během těchto 8 měsíců přečtěte 15 knih podle předem daných kritérií. Formulář si můžete vyzvednout v knihovně.