Na lásce záleží – dítě v centru pozornosti

26. únor 2018 17:00
Mgr. Pavla Poláková a PhDr. et Mgr. Marie Blažková přednášejí v knihovně na sídlišti v pondělí 26. února v 17:00 hod. Vstupné je 30 Kč.
Mgr. Pavla Poláková
Od roku 2016 pracuje v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně, kde se věnuje sociálně-právnímu poradenství zejména rodinám s dětmi, které procházejí rozchodem soužití rodičů. V rámci této problematiky je zapojena do projektu Okresního soudu v Novém Jičíně týkajícího se multidisciplinární spolupráce při řízeních ve věcech péče o nezletilé.
PhDr. et Mgr. Marie Blažková
V Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně pracuje jako psycholog. Ve své praxi se věnuje poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Nedílnou součástí její práce je psychologické posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči a lektorské vedení příprav budoucích náhradních rodičů. Působí také jako lektor vzdělávání pěstounů. Poskytuje poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.
Obsah přednášky:
– Terapeutické rodičovství
– Cochemská praxe – domluva rodičů v situaci rozvodu či rozchodu
– Náhradní rodičovství
Místo:
Městská knihovna Studénka
Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka

Posunout nahoru