VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZVÝHRADNÉ LIDSKOSTI – PŘEMYSL PITTER, VÝJIMEČNÁ POSTAVA V DĚJINÁCH 20. STOLETÍ

Přemysl Pitter (1895–1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Kromě toho se angažoval v mírovém hnutí a publikoval v různých časopisech, včetně jím vydávaného časopisu Sbratření.

Během 2. světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval akci Zámky, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí – dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné. V roce 1951 byl nucen Pitter emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Poslední roky života strávil ve Švýcarsku, kde založil Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu. Vydával časopis Hovory s pisateli.

Činnost Přemysla Pittra byla oceněna významnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, čestný doktorát teologie curyšské univerzity, medaili in memoriam od společnosti sudetoněmeckých evangelických křesťanů Johannes Mathesius Gesellschaft nebo in memoriam Řád T. G. Masaryka. Generální konference UNESCO zařadila 100. výročí narození významného českého pedagoga, pacifisty, křesťanského myslitele a humanisty Přemysla Pittra mezi světová kulturní výročí roku 1995.

Výstava o této osobnosti je nainstalována v oknech knihovny na sídlišti směrem k městskému koupališti od 1. března do 30. dubna.

Posunout nahoru