Pravidla pro účastníky vzdělávacích akcí v knihovně

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 2 000 osob venku a 1 000 osob uvnitř, pokud všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:


• doloží negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doloží negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
• absolvují samotest na místě a prokáží se negativním výsledkem,
• prokáží se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
• doloží prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• doloží aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.
Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.


Pokud se společenské události konané ve vnitřním prostoru účastní více než 10 osob musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

Posunout nahoru