Pravidla pro účastníky vzdělávacích akcí v knihovně

Od 22.11.2021 platí pro oblast kultury tato mimořádná opatření proti šíření covid-19
(schváleno Vládou ČR 18.11.2021)


Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dáleON):
•doložit certifikát o provedeném očkování
•doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
•povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech


RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první
u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní


Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí.

Podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté
•Při vstupu doložit ON
•Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky a nebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let, podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat
(s výjimkou dětí do 12 let, splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí)
•Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
•Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

Posunout nahoru