Pravidla pro půjčování deskových (stolních) her

Půjčování

• Deskové hry je možné si zapůjčit v Městské knihovně Studénka, Arm. gen. L. Svobody 760.

• Deskové hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací na dané období, kteří dodržují knihovní řád.

• Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na dobu jednoho měsíce bez možnosti prodloužení.

• Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

• Před půjčením deskové hry je kontrolován její obsah a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.

Vracení

• Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, tj. do 1 měsíce.

• Deskovou hru je možné vrátit pouze tam, kde byla vypůjčena.

• V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

• V případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, musí ji čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu.

• Při vrácení deskové hry musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponentů hry (cca 15–30 minut).

Posunout nahoru