KNIHOVNA ZNOVU OTEVÍRÁ

Z rozhodnutí vlády je knihovna na sídlišti otevřená v omezené půjčovní době s dodržením určitých hygienických opatření:


– Do knihovny vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy v maximálním počtu 5 osob.
– Při vstupu do knihovny použijte dezinfekci na ruce.
– V prostorech knihovny se zdržujte v minimálních rozestupech 2 m na nezbytně nutnou dobu.
– Provoz knihovny je omezen pouze na výpůjční služby pro registrované čtenáře.Posunout nahoru