Návrat k normálu

Od 1. července se provoz knihovny na sídlišti vrací do běžného provozního režimu včetně půjčovní doby. Všechna protiepidemiologická opatření jsou zrušena kromě desinfekce rukou při příchodu do knihovny.

Posunout nahoru