PARTIČKA - POKYNY A INFORMACE

Představení v 17:30 - šatna pro toto představení bude umístěna v přísálí, po skončení představení budou návštěvníci opouštět Dělnický dům zadním vchodem, aby se nemísili s návštěvníky druhého představení, kteří budou přicházet předním vchodem. Sál bude otevřen 40 minut před začátkem představení.

Představení ve 20:00 - šatna bude tradičně ve foyer sálu. Mezi jednotlivými představeními se bude urovnávat a připravovat sál. Jakmile bude sál připraven, budou do něj vpuštěni diváci. 

Vzhledem k velkému počtu návštěvníků, prosíme všechny o trpělivost a dodržování pokynů pořadatelů a to zejména v době, kdy se budou střídat diváci z 1. představení s těmi, kteří se chystají na druhé. 

Parkování bude možné před Dělnickým domem, ale zde je kapacita velmi omezená, proto doporučujeme přijet s časovým předstihem. Dále doporučujeme parkovat na ulici Pánské, která je nedaleko Dělnického domu.

Děkujeme.

Posunout nahoru