Vagonářské muzeum

Za dotační podpory Moravskoslezského kraje v programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 - dotační titul 1" se v muzeu uskutečnil projekt "Revitalizace části expozice Vagonářského muzea ve Studénce" spočívající v úpravě stávajích prostor do nového hávu a vytvoření výstavního sálu s dětským koutkem a přednáškovým sálem. I v letošním roce jsme získali dotaci z MSK na další revitalizaci muzea.

MS Kraj

Video - otevření nové části expozice (duben 2017)

Video - otevření nové části expozice (květen 2016)

POZVÁNKA - ZASTÁVKY V ČASE

Muzeum se nachází ve Studénce již od roku 1956 a sídlí ve věžovité části místního zámku.

JAK SE K NÁM DOSTANETE - MAPA

Expozice v zámecké věži zabírá celkem tři poschodí. Začátek prohlídky je ve třetím poschodí. Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Od první koněspřežné dráhy, po bouřlivě se rozpínající železniční tratě v celé Evropě, umožněné nahrazením koňské tažné síly silou páry, kterou představovala nově sestrojená parní lokomotiva.

Tuto část uzavírá prezentace výrobců železniční techniky na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy byla založena i vagónka ve Studénce. Z oken tohoto poschodí je navíc nádherný pohled na panorama Beskyd.

 

Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagonky ve Studénce a druhé poschodí je věnováno založení samotné vagonky, jejího postupného budování a přehledu prvních výrobků. Expozice pokračuje prezentací výroby osobních, motorových i nákladních vozů všech druhů a typů.

Posouvá se v čase a dokumentuje výrobu speciálních vozů pro doly a hutě, prototypů a sériovou výrobu elektrických motorových jednotek pro příměstskou dopravu (pantografy) a začátek výroby prvních moderních čtyřnápravových motorových vozů pro ČSD, včetně přípojných vozů. Je zde rovněž ukázán přechod k čtyřnápravovým kotlovým vozům ve všech provedeních s ohledem na přepravovaný náklad. Dva relativně samostatné bloky dokumentují vojenskou výrobu pro potřeby státu a nepříliš na veřejnosti známou výrobu letadel. Expozice končí v této části rokem 1966.

V prvním patře se návštěvníkům otevírá nový prostor. Byly zde odhaleny původní zámecké interiéry a na návštěvníky tak dýchne duch starých časů. Čeká zde multifunkční sál s galerií, odpočinková zóna a především originální vagonářský hrací koutek pro děti.

Závěrečnou část prohlídky našeho muzea představuje sál s modelovou dráhou, kde je umístěna funkční dráha 6 x 1,5 m se dvěma okruhy kolejiště v měřítku 1:87 (H0).

Dráha se líbí se "hravým dětem všeho věku" a my jsme rádi, že můžeme tuto zábavu poskytnout svým návštěvníkům. V modelovém sále se technické snoubí s romantickým a tak zde můžete mimo jiné obdivovat část zachovaných obrazů z původního zámeckého inventáře.

Návštěvníci zde mají možnost zakoupit si i drobné upomínkové předměty - turistické známky, pohlednice, fotografie. Zde také prohlídka našeho muzea končí. Celé muzeum bylo tvůrci pojato jako dokumentační, kdy se snaží na mapách, nákresech, fotografiích a modelech představit návštěvníkům v ucelené podobě historii dopravy obecně a historii jednoho z významných podniků, který svými výrobky výrazně ovlivňoval železniční provoz na našich tratích.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zavítejte k nám. Na Vaši návštěvu se těší pracovníci muzea.

Vagonářské muzeum-pohodové muzeum.

Posunout nahoru