Umístění Vagonářského muzea

Muzeum sídlí v místním zámku ve Studénce. Jeho jednopatrová budova byla vystavěna v barokním stylu v letech 1749–1750 Řeplinskými z Berečka, tehdejšími majiteli panství Studénka.

V letech 1860–1863 prošel zámek za majitele Blüchera rozsáhlou přestavbou. K zámku byla přistavěna věž a vížka s točitým schodištěm. Uskutečnila se i přestavba původní jednopatrové zámecké budovy, do níž se instalovalo mramorové schodiště s litinovým zábradlím z železáren v Blansku. Kolem zámku byl zřízen park, do kterého byly vysázeny mnohé cizokrajné dřeviny.

Ve spodní části parku, poblíž hlavní silnice, se nachází i starý zámek, který byl vybudován v renesančním slohu v roce 1567 pány z Fulštejna namísto původní gotické tvrze, která je doložena již v 15. století.

Mimo muzea je v zámku rovněž obřadní síň městského úřadu, městská knihovna a základní umělecká škola. Zámek nemá žádný původní mobiliář, a tak je široké veřejnosti přístupné pouze Vagonářské muzeum.

Podnětem k založení muzea se stala úspěšná výstava k 55. výročí zahájení výroby kolejových vozidel ve Studénce, uspořádaná v roce 1956 v prostorách závodního hotelu. Po dohodě mezi Vagónkou Tatra Studénka–Butovice, n. p., a Místním národním výborem ve Studénce se sídlem muzea stala v tomtéž roce věžovitá část zámku, kde byla v květnu následujícího roku uspořádána výstavka k historii podniku.

První dva sály byly pro návštěvníky zpřístupněny v květnu 1961 a do roku 1965 se expozice rozrostla na pět sálů, v nichž se prezentovaly počátky kolejové dopravy a vagonářské výroby na našem území, historie podniku do roku 1960 a vývoj jednotlivých částí kolejových vozidel. V současné době jsou návštěvníkům k dispozici tři předsálí a šest výstavních sálů. V jednom z nich je umístěn panel s funkční modelovou dráhou. Muzeum postupně získávalo nové exponáty a jeho poslední obsahové uspořádání se provedlo na počátku roku 2004, kdy byly zpracovány materiály do roku 2003.

Zpracováním historických materiálů je vagonářské muzeum ojedinělým evropským unikátem.

Původní vlastník jej ke dni 1. 4. 2003 odprodal a novým vlastníkem muzea se stalo město Studénka, provozovatelem je SAK Studénka, příspěvková organizace.

Muzeum svým dispozičním řešením neumožňuje vstup pro vozíčkáře.

Posunout nahoru