MINIOLYMPIÁDA

01. červen 2018 16:00 - 19:00

1.června zahájí Rodinné centrum sezonu na bývalém koupališti svou již tradiční akcí, a to MINIOLYMPIÁDOU.


Pro děti budou připraveny sportovní disciplíny rozdělené dle věku dětí.
Máme připravené 2 kategorie:
děti předškolního věku a děti mladšího školního věku

Všechny děti budou za svou snahu ohodnoceny sladkou medailí

Program:
16:00 – zahájení sportovního klání
17:30 – vyhodnocení
17:30 – 19:00 Bublinková show z divadla Kejkle
16:00 – 18:00 Laserová střelnice

Akce se koná za příznivého počasí

Místo:
areál bývalého koupaliště

Posunout nahoru