DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM

Na základě v tuto chvíli platných Hygienicko-protiepidemických opatření MZ ČR stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 a Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021 vyplývá před nástupem na tábor následující povinnost splnění jedné z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

- 22 dnů po první dávce očkování/ dvoudávkové schémaí (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
- 4 dnů po očkování / jednodávkové schéma
- PCR test ne starší 7 dní
- Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
- Antigenní test starý max. 3 dny
- Samotest provedený na místě při příchodu do budovy v první den tábora
- Čestné prohlášení o provedení samotestu pro laickou veřejnost doma, před nástupem na tábor. Čestné prohlášení ZDE.
- Samotesty nezajišťujeme, v případě testu provedeného na místě je nutno mít svůj vlastní přinesený test povolený MZČR od 1.7.2021 k použití laickou osobou. Po otestování si rodič použitý test odnese s sebou, doporučujeme mít 2 sady v případě nefunkčnosti.

DĚTI DO 6 LET SE TESTOVAT NEMUSÍ ANI JINAK PROKAZOVAT NEMUSÍ!!!!

Přibalte dětem také do sáčku nanoroušku nebo respirátor pro případ že pojedeme na výlet, půjdeme do vnitřních prostor mezi lidi.
U požadovaných dokladů prosíme o přinesení kopie, která zůstává v dokumentaci tábora.
Bohužel účastníka tábora, který nesplní tyto podmínky, nebudeme moci přijmout na tábor a umožnit mu účast na příměstském táboře.

Zvažte, zda je z časových důvodů rozumné testovat samotestem až v den nástupu na tábor před vstupem do budovy, rádi bychom předešli časové tísni.

Děkuji vám všem za pochopení. Testování prozatím z našeho veřejného života nezmizí a pravděpodobně bude probíhat i na začátku nového školního roku ve všech školách, jak veřejně avizoval ministr zdravotnictví. Nebojme se testování a umožněme našim dětem letní táborovou činnost a bezpečné prázdniny.
Budeme-li mít přesnější data, všem vám je obratem rozešleme.

 

Lucie Zajícová

Posunout nahoru