ČTENÍ HRAVĚ

ČTENÍ HRAVĚ je nový kurz pro děti, které bude pořádat Rodinné centrum v městské knihovně na sídlišti.

Chcete, aby Vaše děti čtení bavilo, byly soustředěnější, přemýšlivější a také jednou ve škole úspěšné? Zkuste Čtení hravě, protože čtení je nejen ZÁBAVA, ale také ČTENÍ DĚTI MĚNÍ! Kroužek je pro děti ve věku 4-7 let, bez doprovodu rodičů, kapacita je omezena.

 

Poslechneme si příběh, budeme si o něm povídat, plnit zábavné úkoly a na závěr si něco vyrobíme nebo namalujeme.

 

Informace o lektorce:

Dana Lišková vystudovala pedagogiku, obor český jazyk a výtvarná výchova. Absolvovala kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a ddramatický obor Lidové konzervatoře v Ostravě. Před mateřskou dovolenou učila na ZŠ. Nejen u vlastních dětí se pak přesvědčila o velkých pokrocích děti, které díky předčítání dělají. Stojí za kroužkem Čtení hravě a FB stránkami Čtení děti mění.

Posunout nahoru