Pronájem nebytového prostoru (kancelář) - "Jedovka"

SAK Studénka, příspěvková organizace na základě usnesení č. 739/33/24 Rady města Studénka ze dne 20. 06. 2024, zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru nacházejícího se v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 835 na ul. Sjednocení ve Studénce, na pozemku parc. č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří v obci Studénka, k. ú. Butovice, o celkové ploše 36 m2 při výši nájemného min. 700 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 15.07.2024 za účelem využívání prostor pro provoz kanceláře.
Záměr pronájmu nebytových prostor - Jedovka
Záměr pronájmu nebytových prostor - Jedovka