Cvičení rodičů s dětmi

Program je zaměřen na nabytí mnoha zkušeností, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj dětí v daném věku a pomáhá dětem adaptovat se na kolektiv vrstevníků již od útlého věku.

Kroužek je veden odborně proškolenou lektorkou a nabízí dostatek příležitostí k aktivitám pro rozvoj myšlení, smyslového vnímání, jemné motoriky a k pohybovým aktivitám.

Rozvrh skupinek rozdělených dle věku dítěte je uveden níže. Časy lze ještě upravit v rámci možností lektorky a dalšího rozvrhu. V případě kolize s režimem dětí a jinými aktivitami nás informujte a my se Vám pokusíme v případě většinového problému vyjít vstříct (např. většina uchazečů ve skupince má v danou dobu plavání).

Popis aktivit dle věku a vývoje pohybových dovedností dítěte:

  • Miminka (6-9 měsíců) - hrátky pro podporu správného psychomotorického rozvoje
  • Děti (12-18 měsíců) - cvičení hrou pro podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky, rytmika, první výtvarné počiny, informace o výživě, výchově aj.
  • Děti (13-24 měsíců) - cvičení hrou pro podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky, rytmika, tanečky, pohybová cvičení, první výtvarné počiny, informace o výživě, výchově aj.
  • Děti nad 24m - rytmika, tanečky, pohybová cvičení, jemná motorika, výtvarka, pomalá příprava na mateřskou školu

Posunout nahoru