Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

Změny programu, účinkujících a termínů jsou vyhrazeny.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.

Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.

Prodej vstupenek na akce je zajištěn přes vstupenkový rezervační systém disdata.cz od společnosti TGB Entrance, s.r.o. Vstupenky je možné zakoupit online nebo osobně v Dělnickém domě nebo v informačním centru Městského úřadu.

Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.

Vstupenky na fakturu lze vystavit pouze na základě písemné objednávky na emailové adrese: podstavkova@sak-studenka.cz. Objednávky se přijímají nejpozději 7 dnů před konáním akce. Fakturu nelze vystavit k již zakoupeným vstupenkám.

Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do sálu. Bez kontrolního kódu je vstupenka neplatná. Padělání vstupenky je trestné.

Překontrolujte si při zakoupení správnost údajů na vstupence. Zákazník je odpovědný za ztrátu nebo šíření e-vstupenky mezi další osoby. E-vstupenka je platná jen pro 1 zákazníka.

Rezervace jsou platné 5 dní. Pokud není rezervace vyzvednuta a uhrazena do konce její platnosti, automaticky se uvolňuje k dalšímu prodeji. Všechny rezervace je nutné vyzvednout a uhradit na prodejních místech.

Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Při změně termínu představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení.  Termín pro vrácení vstupného je stanoven do 14 dnů od oznámení nového termínu představení na našich stránkách www.sak-studenka.cz. Vstupenky je možné vrátit v místě, kde byly zakoupeny. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého bylo vstupné hrazené. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vráceny objednatelům.  O vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data oznámení náhradního představení.

Při zrušení představení lze postupovat jako u změněného představení stejným způsobem, ale termín pro vrácení vstupného je stanoven nejpozději do 30 dnů od data zrušeného představení. Vstupenky je možné vrátit v místě, kde byly vstupenky zakoupeny. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého bylo vstupné hrazené. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou vráceny objednatelům.

Diváci, kteří přijdou po zahájení, budou usazení podle pokynů pořadatelů. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní pro marketingové a PR účely.

Zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.

SAK Studénka, příspěvková organizace si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto obchodních podmínek.