Témata prezentací pro ZŠ

Pro 1. stupeň ZŠ

1. třída

 • Pohádky (vznik, rozdělení), pohádkové testy a kvízy
 • Knihy pro začínající čtenáře
 • Jiří Kahoun
 • Václav Čtvrtek

2. třída

 • Ilustrátoři v dětských knihách (Zmatlíková, Born)
 • Ilustrátoři v dětských knihách II (Študlarová, Quis)
 • Knihy pro začínající čtenáře
 • Václav Čtvrtek
 • Jiří Kahoun
 • Astrid Lindgrenová

3. třída

 • Ilustrátoři v dětských knihách (Zmatlíková, Born)
 • Ilustrátoři v dětských knihách II (Študlarová, Quis)
 • Ivona Březinová, Zuzana Pospíšilová
 • Martina Drijverová
 • Hana Doskočilová
 • Astrid Lindgrenová
 • Ivana Peroutková

4. třída 

 • Humor v dětské literatuře
 • Hana Doskočilová
 • Martina Drijverová
 • Astrid Lindgrenová
 • Ivana Peroutková

5. třída

 • Historie knihy a knihoven
 • Pověsti
 • Dobrodružná literatura
 • Humor v dětské literatuře
 • Fantasy literatura

Každá prezentace je ukončena nabídkou knih pro danou věkovou kategorii, popřípadě knižních novinek.

Témata pro 2. stupeň ZŠ

Témata si volí každý učitel, který chce s žáky knihovnu navštívit.

 

Bližší informace získáte osobně v knihovně nebo telefonicky na 552 303 792.

Projekt pro 1. třídy Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Každoročně se zapojujeme do projektu SKIP.