Pro školy

Témata prezentací pro 1. stupeň ZŠ
1. třída
– Pohádky (vznik, rozdělení), pohádkové testy a kvízy
– Knihy pro začínající čtenáře
– Jiří Kahoun
– Václav Čtvrtek
2. třída
– Ilustrátoři v dětských knihách (Zmatlíková, Born)
– Ilustrátoři v dětských knihách II (Študlarová, Quis)
– Knihy pro začínající čtenáře
– Václav Čtvrtek
– Jiří Kahoun
– Astrid Lindgrenová
3. třída
– Ilustrátoři v dětských knihách (Zmatlíková, Born)
– Ilustrátoři v dětských knihách II (Študlarová, Quis)
– Ivona Březinová, Zuzana Pospíšilová
– Martina Drijverová
– Hana Doskočilová
– Astrid Lindgrenová
– Ivana Peroutková
4. třída
– Humor v dětské literatuře
– Hana Doskočilová
– Martina Drijverová
– Astrid Lindgrenová
– Ivana Peroutková
5. třída
– Historie knihy a knihoven
– Pověsti
– Dobrodružná literatura
– Humor v dětské literatuře
– Fantasy literatura
Každá prezentace je ukončena nabídkou knih pro danou věkovou kategorii, popřípadě knižních novinek.


Témata pro 2. stupeň ZŠ
Témata si volí každý učitel, který chce s žáky knihovnu navštívit.


Bližší informace získáte osobně v knihovně nebo telefonicky na 552 303 792.


Projekt pro 1. třídy Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Každoročně se zapojujeme do projektu SKIP.Posunout nahoru