Témata prezentací pro ZŠ

Pro mateřské školy

  • Seznámení s knihovnou
  • Pohádky

Pro 1. třídy ZŠ

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

  1. Beseda s knihovnicí
  2. Beseda se spisovatelkou/spisovatelem
  3. Beseda s knihovnicí o knihovně

Pro 2. až 5. třídy ZŠ

  • Téma besedy a termín po dohodě vyučujícího s knihovnicí

Každá beseda je ukončena nabídkou knih pro danou věkovou kategorii a knižních novinek.

Bližší informace získáte osobně v knihovně, telefonicky na čísle 552 303 792 nebo na e-mailu knihovna@sak-studenka.cz.