Čipové karty - permanentky

Pravidla užívání permanentek od 1.9.2019

Zákazník obdrží oproti vratné záloze ve výši 200 Kč elektronickou čipovou kartu (permanentku), kterou může opakovaně nabíjet finanční hotovostí a používat při placení služeb (mimo občerstvení).

Záloha bude vrácena při odevzdání nepoškozené permanentky.

Záloha nebude vrácena při ztrátě permanentky, případně při jejím poškození.

Využití permanentky:

 • přírodní koupaliště
 • muzeum
 • fitcentrum
 • veřejné bruslení
 • minigolf
 • ruské kuželky
 • bazén
 • sauna
 • bowling
 • solárium

Permanentka je vystavena na jméno. Při zřízení permanentky je potřeba uvést heslo pro její případné zrušení (bez hesla nebude možné permanentku zrušit či převést její zůstatek na novou).

Permanentka je přenosná, to znamená, že ji mohou v libovolném rozsahu využívat i rodinní příslušníci a další osoby. Jednu permanentku může využívat současně více osob.

Při nabití finanční hotovosti bude zákazníkovi připočten bonus 10% z nabité částky.

Je možné vystavit potvrzení o proplacení pro zdravotní pojišťovny, toto se však nevztahuje na dobití permanentky od zaměstnavatele (FKSP).

Výši zůstatkového kreditu je možné kdykoliv zjistit u obsluhy.

Vložené finanční prostředky není zákazník oprávněn požadovat zpět.

Permanentka musí být využita nejméně 1x za 12 měsíců od poslední platby (tzn., že mezi jednotlivými platbami nesmí být delší prodleva než 12 měsíců).

Pokud do té doby zákazník neprovede platbu, bude permanentka zrušena. V tom případě má zákazník nárok pouze na proplacení zálohy za permanentku ve výši 200 Kč.

Ztráta permanentky

Při ztrátě permanentky je nutné znát heslo pro zrušení permanentky, poté je možné převést zůstatek na novou permanentku.

Vratná záloha za ztracenou permanentku nebude vrácena.

Dobití permanentky od zaměstnavatele

Zaměstnavatel vystaví objednávku, která musí obsahovat:

 • účel platby – dobití permanentky na všechny služby SAK
 • jméno zaměstnance
 • částka

Na základě řádné objednávky bude vystavena faktura.

Po zapsání platby na účet si může zaměstnanec přijít dobít permanentku na určenou částku.

Termín dobití: do konce roku, v kterém byla vystavena faktura

Částka se vztahuje pouze na dobití. Pokud zaměstnanec nevlastní již dříve zakoupenou permanentku musí si uhradit 200 Kč za novou permanentku, na kterou mu bude částka dobita.