O nás

Společnost SAK Studénka, příspěvková organizace, je přímým pokračovatelem organizace Městské kulturní středisko, příspěvková organizace. Tato organizace byla rozhodnutím zřizovatele, což je město Studénka, přejmenována 1. července 2012 na základě zřizovací listiny. Současně SAK Studénka, příspěvková organizace, převzala činnosti, které dosud vykonávala obchodní společnosti Sportovní areály Studénka, s. r. o., a došlo tak prakticky ke sloučení provozu sportu a kultury ve městě pod jednu organizaci.

Organizace tedy od 1. července 2012 provozuje na území Studénky městská sportovní zařízení, tj. zimní stadión a sportovní centrum, jehož součástí jsou bazén (17 x 5 m), brouzdaliště, vířivá vana pro čtyři osoby, sauna, bowling (dvě dráhy), solárium a areál minigolfu. Spektrum nabízených služeb rovněž zahrnuje ubytování pro 35 osob a možnost občerstvení ve sportovním centru.

V oblasti kultury jsou hlavními úkoly organizace zabezpečování kulturně společenského dění na území Studénky, vydávání městského zpravodaje, provoz knihovny, klubu pro mladé a unikátního Vagonářského muzea, sídlícího v prostorách zámku. V rámci kultury dále podporuje Tamburašský orchestr Brač Studénka a Mažoretky Petra. Během roku organizuje různé kurzy, výstavy a přednášky. Mezi nejvýznamnější patří kurzy pro zdraví, kurz orientálního tance nebo kalanetiky.

Na základě požadavku zřizovatele organizuje SAK Studénka i další společenské akce jako městský ples, den města, vánoční trhy a další.