Výlep plakátů

 • Výlep plakátů na všech oficiálních plochách ve Studénce provádí výhradně SAK Studénka, příspěvková organizace
 • Výlep plakátů probíhá vždy v pondělí.
 • Příjem plakátů na výlep od inzerentů probíhá celý týden a končí vždy v pátek v 12:00 hodin bez výjimky.
 • Velikost plakátů od inzerentů je omezena velikostí plakátovacích ploch, tzn. 10 velkých a 5 malých výlepových ploch.
 • Maximální velikost plakátů inzerentů je formát A2, a to pouze v počtu 10 kusů = 10 velkých výlepových ploch. Další plakáty, tj. 5 kusů, musí být ve formátu max. A3.
 • V případě, že inzerent nedodá na malé plochy plakáty v max. velikosti A3, je zde možnost vytisknout požadované plakáty v požadované velikosti A3 za cenu 27 Kč/kus v kancelářích kultury. Inzerent však musí dodat podklady i s fakturačními údaji v elektronické podobě nejpozději do pátku do 12:00 hodin na e-mailovou adresu podstavkova@sak-studenka.cz.
 • V případě, že plakáty z důvodu nepříznivého počasí nebo jiných neovlivnitelných podmínek na plochách nevydrží, není provozovatel povinnen tento nedostatek nahradit.
 • Provozovatel si v případě nepříznivého počasí nebo špatných povětrnostních podmínek vyhrazuje právo v ojedinělých případech výlepový den změnit.
 • Provozovatel si v případě nedostatku místa na plochách vyhrazuje právo plakáty nevylepit. 
Doba výlepuA4A3A2A3 tisk
7 dní/kus 12 Kč 21 Kč 27 Kč (max. 7 kusů) 27 Kč (max. 6 kusů)

Mimo výlepový den je uplatňována dvojnásobná cena výlepu. Maximální velikost plakátu je A2.

Seznam plakátovacích ploch ve městě Studénka dle velikostí

Rozměry cca 280 x 160cm (velké plochy 10 x)

 • nádraží ČD (bílovecké nástupiště)
 • nádraží ČD (kužel)
 • náměstí Republiky (kužel)
 • ul. 2. května (Dělnický dům)
 • ul. Budovatelská (mateřská škola)
 • ul. Butovická (autobusová zastávka Obecní dům)
 • ul. Butovická (STS)
 • ul. Butovická (u ZŠ Butovická)
 • ul. Malá strana (zdravotní středisko)
 • ul. Mírová (autobusová zastávka)

Rozměry cca 180 x 130cm (malé plochy 5 x)

 • Nová Horka – točna autobusů
 • ul. 2. května (u ZŠ TGM)
 • ul. Budovatelská (u Tesca)
 • ul. Budovatelská (zimní stadión)
 • ul. Sjednocení (stavebniny)

Plochy celkem: 15