Poplatky knihoven

Registrační poplatky

Mládež do 15 let na 12 měsíců   60 Kč
Dospělí na 12 měsíců 120 Kč
Důchodci na 12 měsíců   80 Kč
Rodina na 12 měsíců 120 Kč

Upomínky

Při nedodržení výpůjční lhůty, která je 1 měsíc, platí čtenáři upomínky.

1. upomínka (zasílá se pouze e-mailem) 20 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 40 Kč
4. upomínka 50 Kč
Poslední výzva 60 Kč

Ostatní poplatky

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 100 Kč
Tisk z PC za 1 stránku 2 Kč
Ztráta průkazu 10 Kč
Jednorázová výpůjčka 20 Kč