Hřiště ZŠ F.k.Tomáška (TGM)

ROZPIS PROVOZNÍ DOBY A REZERVACÍ ZDE.

V období od začátku listopadu do konce března je víceúčelové hřiště osvětleno do 18:00.

Osvětlení hřiště po 18:00 je možné po předchozím objednání minimálně den předem na tel. 737 076 447.

Provozní řád

Provozní doba

Zimní období (listopad - březen)

Po – Pá 16:00 – 20:00
So – Ne, svátky 09:00 – 20:00

Letní období (duben - říjen)

Po – Pá 16:00 – 21:00
So – Ne, svátky 09:00 – 21:00

Za nepříznivého počasí bude areál pro veřejnost uzavřen.

Vytvoření rezervace hřiště je možné pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00 na tel. čísle 737076447 nebo na stanek@sak-studenka.cz

Klíč od sportovního náčiní si zájemce může vyzvednout na baru sportovního centra Zimák.

Sportovní náčiní zdarma k zapůjčení

 • branky na florbal 2 ks
 • volejbalové sloupky 2 ks
 • volejbalová síť 1 ks
 • tenisové sloupky 2 ks
 • tenisová síť 1 ks
 • Délka jedné rezervace je maximálně 1,5 hodiny, o delších a dlouhodobých rezervacích rozhoduje provozovatel.
 • Objednávku/rezervaci hřiště si zajišťují zájemci u provozovatele telefonicky ve všední dny, nejpozději do 16.00 hod., nebo v den rezervace od 8.00 – 9.00 hod. 
 • Rezervace hřiště je možná pouze osobám starších 15 let.
 • Nelze-li ze strany zájemce dodržet předem smluvený čas, je povinen zrušit svou objednávku u provozovatele víceúčelového hřiště nejpozději 3 hodiny před objednanou hrací dobou - pokud tak neučiní, je na provozovateli, zdali příště přijme jeho objednávku.
 • Po ukončení rezervace musí vypůjčitel vrátit klíče zpět na bar sportovního centra Zimák.
 • Vypůjčitel si vždy musí vyzvednout klíče od sportovního náčiní na baru sportovního centra Zimák a vyplnit protokol o převzetí klíče.
 • Klíče si vypůjčitelé nesmí mezi sebou předávat, ale vždy musí je vždy vrátit na určené místo.
 • V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště.
 • Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na víceúčelové hřiště se dostatečně seznámí s provozním řádem.
 • Vypůjčitel bude bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.
 • Hřiště smí být využíváno výhradně pro sportovní činnost.
 • Zapůjčené sportovní náčiní se smí používat jen v prostoru sportovního areálu.
 • V případě ztráty nebo poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací je vypůjčitel povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny předmětu.
 • Provozovatel areálu má právo odmítnout zapůjčení sportovních potřeb těm osobám, které porušují ustanovení provozního řádu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek výpůjčního řádu.