VÝSTAVA IDEÁLNÍ STUDÉNKA OČIMA STUDENTŮ

V rámci výuky architektury na Katedře architektury Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vznikla celá řada studentských prací, které ilustrují možnou podobu našeho města. Nejedná se o plánovaná reálná řešení. Studenti třetího ročníku v ročníkových pracích představují svůj pohled na rozvoj širokého spektra objektů, ploch sloužících k bydlení, průmyslu, volnočasových aktivit a okolí Studénky.

04.04.–08.04.2022 Městský úřad Studénka

11.04.–21.04.2022 Dělnický dům-přísálí

8:00–12:00 a 13:00–17:00 (pouze pracovní dny)

Vstup zdarma

Posunout nahoru